Vždy v případě naší nepřítomnosti akutní případy ošetří ordinace MUDr. Slámové + MUDr. Rektorové.Zde však nevyžadujte potvrzení o způsobilosti 

na tábory, potvrzení ke studiu, do mateřských škol ,výpisy z dokumentace a podobně.