ÚKONY PLACENÉ PŘÍMOU PLATBOU  
Potvrzení přihlášky do mateřské školy   50,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu na VŠ, SŠ         1ks 50,-Kč
Potvrzení pro činnost ve sportovním oddílu   50,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti k účasti na letním táboře, škole v přírodě, lyžařském kurzu atd.   50,- Kč
Pojistná událost 150,- Kč
Potravinářský průkaz, zdravotní průkaz 150,- Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškola) 250,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace jednoduchý   50,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace obsáhlý 200,- Kč
Aplikace očkovací látky na přání rodičů (nadstandardní očkování)   50,- Kč
Uchycení náušnic 400,- Kč